لطفا نظر خود را در 6 سوال ، طی فرم زیر درباره عملکرد این شرکت اعلام فرمایید، سپاسگزاریم

[totalpoll id=”2119″]