کشور سازنده
ساخت PHBco ایران

کاربرد
جدا کننده هوا از روغن

متریال
الیاف میکروفایبرگلاس (کاغذ سپراتور) که فوق العاده از حساسیت بالایی برخوردار می باشد، توسط لایه هایی از پلی استر مهار می گردد.این گروه از فیلترها دارای ساختار نبافته و از الیاف مصنوعی شیشه مخلوط شده با رزین می باشند.

جداسازی ذرات موجود در هوا
اگر ذرات، بزرگتر از روزنه های صافی باشند( بزرگتر از 1m ) بطور مکانیکی جدا می شوند.ذراتی که بین 0.1µm و 1µm هستند می توانند بوسیله فیبرهای صافی، که جریان هوا از میان آنها حرکت می کند، جدا شوند. ذرات خیلی کوچک ( 0.1µm<) که در جریان هوا بطور تصادفی حرکت می کنند، تحت تأثیر برخورد با مولکول های هوا قرار می گیرند. آنها در جریان هوا معلق می مانند و در تمام مدت، جهت شان تغییر می کند، به همین علت به آسانی به فیبرهای فیلتر برخورد می کنند و به آنها می چسبند.

جدا کنندگی
%۹۵-۹۰ – به این معنی که % ۱۰- ۵ تمام ذرات موجود در هوا، از میان صافی عبور می کنند. هم چنین صافی ای که برای ذراتی به اندازه µm 10 است و دارای کارایی جداسازی %۹۵ می باشد می تواند ذراتی که به اندازه µm 100 – 30 هستند را جدا سازد.

جایگاه استفاده
عموما در تمامی کمپرسورهای اسکرو صنعتی و معدنی فیلتر سپراتور مورد استفاده قرار گرفته و عموما این فیلتر در نوع داخل تانکی و نوع پیچی یا کاتریجی میباشد .

TYPEd1d2d3h1h2REPLACE
SP3713590175305300P175
SP55210160300465460
SP200275220305255250P600
P600-19cm275220305190-
SP220275220305465460
SP250345-400465460
SP355395-445495490