مورد استفاده
در خطوط تولید هوای فشرده صنایع بیمارستانی برای حذف باکتری مورد استفاده قرار می گیرد .

صنایع مرتبط
صنایع بیمارستانی

سازنده
ULTRAFILTER آلمان

مدل هوزینگ میکروفیلتر MVAKمدل المنتمیزان هوادهی m³/hکانکشن هوزینگ میکروفیلتر R
000203/105"R 1/4
000604/1012"R 3/8
001205/2015"R 1/2
001805/2023"R 3/4
002707/2530"R 1
003607/2545"R 1 1/4
004810/3090"R 1 1/2
010815/30135"R 2
014420/30180"R 2 1/2
019230/30240"R 3