کشور سازنده
ایتالیا / چین

اطلاعات کلی
شیری است که مانع از ازدیاد فشار در تجهیزات شده و ایمنی افراد و تجهیزات را حفظ میکند. با افزایش فشار کار سیستم بیش از حد تعیین شده ، سوپاپ اطمینان با تخلیه حجمی از سیال به خارج از سیستم موجب تثبیت فشار می گردد. شیر اطمینان شیری است که به صورت اتوماتیک و بدون کمک هر گونه انرژی خارجی موجب تخلیه مقدار مشخصی از سیال شده تا از افزایش فشار ، بیش از مقدار تعین شده جلوگیری کند و همچنین پس از بازگشت فشار به حالت طبیعی ، بسته شده و از خروج بیشتر سیال جلوگیری میکند.

شیرهای متداول در صنعت

  • شیر اطمینان فنری
  • شیر اطمینان پین کمانشی
  • راپچر دیسک

شیر اطمینان فنری
در این شیرها برای تعمین نیروی بازدارنده از فنر استفاده می‌شود. آنها طوری طراحی شده‌اند که در یک فشار معین باز شده و از مخزن یا سیستم در برابر ازدیاد فشار محافظت کنند.

شیر اطمینان پین کمانشی
این شیرها همانند شیرهای اطمینان فنری هستند با این تفاوت که نیروی بازدارنده توسط یک پین فلزی تعمین شده و با افزایش فشار به مقداری مشخص، نیروی وارده باعث کمانش پین شده و مسیر جریان خروجی باز می‌شود.

راپچر دیسک
راپچر دیسک (Rupture disk) که دیسک انفجاری (Busrt disk) و یا دیافراگم انفجاری هم نامیده می‌شود، یک وسیله کنترل فشار است که در کاربردهای مختلف برای محافظت از مخازن تحت فشار و یا تجهیزات و سیستم‌هایی که احتمال وجود فشار بسیار زیاد و یا خلاء ناگهانی وجود دارد، استفاده می‌شود.

Relief Valve
شیرهایی که روی منابع و دستگا ه های محتوی مایع نصب می شوند

Safety Relief Valve
شیرهایی که بر روی منابع و دستگاه های محتوی گاز و مایع نصب می شوند

سایز بندی
½ اینچ – ¾ اینچ – 1 اینچ – ¼1 اینچ – ½1 اینچ – 2 اینچ