کشور سازنده
VMC ایتالیا

ویژگی های اصلی
آنلودر در قسمت ورودی هوا به ایراند نصب می شود که شامل یک دریچه پروانه ای است که توسط یک سیلندر کنترل می شود و جریان هوا را کنترل می کند و بر این اساس ، فشار کار دریچه تنظیم شده و از برگشت جریان روغن در خاموش شدن کمپرسور و شیر سوار شونده جلوگیری می کند و در صورت نیاز زمان تخلیه را تنظیم می کند. این دریچه ها باید به صورت پنوماتیک به مخزن جدا کننده و برق متصل شوند.

مکانسیم عمل
وقتی روترهای ایراند در حال چرخش میباشند ، آنلودر وظیفه کنترل ورود و یا عدم ورود هوا را به داخل هواساز را به عهده دارد.

نگهداری
فرسودگی اجزای آنلودر بستگی به کاربردهای کمپرسور و پارامترهای عملیاتی دارد.
بازرسی سوپاپ و نگهداری معمولی با استفاده از کیت های قطعات یدکی اصلی VMC توصیه می شود.

انواع آنلودر

  • آنلودر سری R:
    از نوع رفت و برگشتی با حرکت پیستون بصورت افقی
  • آنلودر سری RH:
    از نوع رفت و برگشتی با حرکت پیستون بصورت عمودی
  • آنلودر سری RB :
    از نوع چرخشی که با چرخش 90 درجه ای تیغه داخل آن مسیر هوای ورودی را باز یا بسته میکند .
سری Rسری RHسری RB
R20RH100RB30
R40RH180RB60
R90RH250RB80
R180RH600R90
RB115
RB140
RB200