مهترین آلاینده سیستم های هوای فشرده یعنی آب توسط درایرهای تبریدی و یا جذبی حذف می گردد. اما سایر مواد آلاینده کماکان در هوا حضور دارند که بایستی به نحوی از سیستم هوای فشرده حذف گردند. یکی از بهترین روش ها برای حذف سایر مواد آلاینده از جمله : ذرات روغن، ذرات گرد و غبار، میکرو ارگانیسم ها و همچنین آلاینده های ناشی از خوردگی و زنگ زدگی تجهیزات، استفاده از فیلترها و میکروفیلترهاست .

مورد استفاده
در میکروفیلترهای جهت حذف ذرات غبار، رطوبت ، بخارت روغن ، تصفیه بخار و استریل کردن خطوط هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.

گرید بندی / مش بندی

  • المنت غبار گیر PD – 25 میکرون
  • المنت اولیه DDP – 0.1 میکرون
  • المنت ثانویه PDP – 0.01 میکرون
  • المنت کربنی QD – 0.003 میکرون
  • المنت استریل SRF
  • المنت بخار P-GS

صنایع مرتبط

  • المنت اولیه ، ثانویه و کربنی در تمام صنایع تولیدی قبل و بعد از درایر
  • المنت استریل و بخار در خطوط هوای فشرده صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.

سازنده
Atlas Copco بلژیک

تذکر : امکان ساخت این المنت توسط سایر برندها بصورت جایگزین Replacement امکان پذیر می باشد.

مدل هوزینگ میکروفیلترArt. No
9 G0520-00 2901
17 G0613-00 2901
32 G0526-00 2901
44 G0529-00 2901
G 600532-00 2901
120 G0535-00 2901
150 G 0538-00 2901
175 G0541-00 2901
260 G0544-00 2901
280 G0544-00 2901
390 G7000-00 2906
520 G7003-00 2906