مهترین آلاینده سیستم های هوای فشرده یعنی آب توسط درایرهای تبریدی و یا جذبی حذف می گردد. اما سایر مواد آلاینده کماکان در هوا حضور دارند که بایستی به نحوی از سیستم هوای فشرده حذف گردند. یکی از بهترین روش ها برای حذف سایر مواد آلاینده از جمله : ذرات روغن، ذرات گرد و غبار، میکرو ارگانیسم ها و همچنین آلاینده های ناشی از خوردگی و زنگ زدگی تجهیزات، استفاده از فیلترها و میکروفیلترهاست .

 

مورد استفاده
در میکروفیلترهای جهت حذف ذرات غبار، رطوبت ، بخارت روغن ، تصفیه بخار و استریل کردن خطوط هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.

گرید بندی / مش بندی

  • المنت غبار گیر G(General) – 25 میکرون
  • المنت اولیه F(Fine) – 0.1 میکرون
  • المنت ثانویه S(Super fine) – 0.01 میکرون
  • المنت کربنی A(Activated) – 0.003 میکرون
  • المنت استریل SRF
  • المنت بخار P-GS

صنایع مرتبط

  • المنت اولیه ، ثانویه و کربنی در تمام صنایع تولیدی قبل و بعد از درایر
  • المنت استریل و بخار در خطوط هوای فشرده صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.

سازنده
BEKO آلمان

تذکر  :
امکان ساخت این المنت توسط سایر برندها بصورت جایگزین Replacement امکان پذیر می باشد.

مدل هوزینگ میکروفیلترمدل المنت
S04004
S05005
S05506
S07507
M01010
M01212
M01515
M01818
M02020
M02222
M02323
M02525
M02727
M03030
M03232
L080 up to L30488