مورد استفاده
در میکروفیلترهای جهت حذف ذرات غبار، رطوبت ، بخارت روغن ، تصفیه بخار و استریل کردن خطوط هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.
صنایع مرتبط
المنت اولیه ، ثانویه و کربنی در تمام صنایع تولیدی قبل و بعد از درایر
سازنده
DOMNICK HUNTER انگلیس

 

تذکر 1 :
امکان ساخت این المنت توسط سایر برندها بصورت جایگزین Replacement امکان پذیر می باشد.
تذکر 2 :
در حال حاضر شرکت دومنیک هانتر انگلیس توسط شرکت پارکر آمریکا خریداری شده و محصولات دومنیک با برند پارکر به فروش می رسد.
تذکر 3 :
این نوع المنت میکروفیلتر در اصلاح عام نیز بعنوان المنت کله قندی بیان می گردد.

اختلاف فشاررنج دما عملیاتی مش بندی ULTRAFILTER Replacementنوعمشخصات
20mbar1.5°C to 65°C1µmPEPre Filter(AR (EVO
50mbar1.5°C to 65°C0.1µmMFMicro Filter(AO (EVO
80mbar1.5°C to 65°C0.01µmSMFFine Filter(AA (EVO
60mbar1.5°C to 45°C0.003µmAKActivated Carbon(ACS (EVO
مدل هوزینگ میکروفیلترمدل المنتمیزان هوادهی m³/h کانکشن هوزینگ میکروفیلتر
005A – 005B – 005C01022" 1/4– " 3/8 – "1/2
010A – 010B – 010C01036"1/4 – "3/8 – "1/2
15B – 15C01572"3/8 – "1/2
020C – 020D – 020E020108"1/2- "3/4 -" 1
025D – 025E025216"3/4 - "1
030E – 030F – 030G030396"1-"1/4 1- "1/2 1
035F – 035G 035339"1/4 1-"1/2 1
040G – 040H040466"2- "1/2 1
045H045699"2
050I – 050J050911"3 - "1/2 2
055I – 055J0551314"3 - "1/2 2