مورد استفاده
در میکروفیلترهای جهت حذف ذرات غبار، رطوبت ، بخارت روغن ، تصفیه بخار و استریل کردن خطوط هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.

گرید بندی / مش بندی

  • المنت اولیه X1 – 1 میکرون
  • المنت ثانویه XA – 0.01 میکرون
  • المنت کربنی AC – 0.003 میکرون
  • المنت استریل SRF
  • المنت بخار P-GS

صنایع مرتبط

  • المنت اولیه ، ثانویه و کربنی در تمام صنایع تولیدی قبل و بعد از درایر
  • المنت استریل و بخار در خطوط هوای فشرده صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.

سازنده
WALKER انگلیس

تذکر :امکان ساخت این المنت توسط سایر برندها بصورت جایگزین Replacement امکان پذیر می باشد.

مدل هوزینگ میکروفیلترمدل المنتمیزان هوادهی m³/h کانکشن هوزینگ میکروفیلتر G
A20E361--
A30E371--
A55E511--
A76E711--
A105E811--
A106E731--
A126E821--
A153 – A203E831--
A205E851--
A250 – A305E1251--
A306E1261--
A308E1281-
A483-A12824E-88From 3100 up to 25500DN80 - DN300