مهترین آلاینده سیستم های هوای فشرده یعنی آب توسط درایرهای تبریدی و یا جذبی حذف می گردد. اما سایر مواد آلاینده کماکان در هوا حضور دارند که بایستی به نحوی از سیستم هوای فشرده حذف گردند. یکی از بهترین روش ها برای حذف سایر مواد آلاینده از جمله : ذرات روغن، ذرات گرد و غبار، میکرو ارگانیسم ها و همچنین آلاینده های ناشی از خوردگی و زنگ زدگی تجهیزات، استفاده از فیلترها و میکروفیلترهاست .

برند زاندرز نیز یکی از بهترین برندهای تولید کننده المنت میکرو فیلتر می باشد

مورد استفاده
در میکروفیلترهای جهت حذف ذرات غبار، رطوبت ، بخارت روغن ، تصفیه بخار و استریل کردن خطوط هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد.

صنایع مرتبط

  • المنت اولیه ، ثانویه و کربنی در تمام صنایع تولیدی قبل و بعد از درایر
  • المنت استریل و بخار در خطوط هوای فشرده صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.

سازنده
ZANDER آلمان

گرید بندی / مش بندی

  • المنت اولیه ZP – 1 میکرون
  • المنت ثانویه XP – 0.01 میکرون
  • المنت کربنی A – 0.003 میکرون
  • المنت استریل SRF
  • المنت بخار P-GS

امکان ساخت این المنت توسط سایر برندها بصورت جایگزین Replacement امکان پذیر می باشد.

مدل هوزینگ میکروفیلترمدل المنتمیزان هوادهی m³/h کانکشن هوزینگ میکروفیلتر G
G2103030G 1/4
G3105050G 1/4
G5107070G 3/8
G71140100G 1/2
G92010180G 3/4
G112020300G 1
G122030470G 1 1/2
G132050700G 1 1/2
G143050940G 2
G1730751450G 2
G1850601940G 2 1/2
G1950752400G 3