کشور سازنده
ساخت PHBco ایران

موارد مورد استفاده

  • ورودی هوا به کمپرسور هوا: فیلترهای ورودی هوا از کمپرسور در برابر گرد و غبار موجود در آن محافظت می کنند. فیلتر ورودی هوا مهمترین فیلتر کمپرسور است و گرد و غبار برای سیستم کمپرسور مضرترین پارامتر به حساب می آید و همچنین باعث سایش عناصر کمپرسور ، دریچه ها و سایر قسمت ها و صرفه جویی در روغن کمپرسورها، جداکننده روغن ، فیلترهای روغن و سایر قطعات متحرک می شود.
  • بین کمپرسور و مصرف کنندگان هوا : که غالبا از فیلتر های با مش بندی میکرونی جهت گرفتن رطوبت و بخارات روغن استفاده می شود.

توضیحات کلی
فیلترهای هوای کمپرسور باید به طور مرتب تمیز و یا تعویض شوند و جایگزینی فیلتر ورودی هوا بخشی از خدمات معمول است. در محیط های پر گرد و غبار و کثیف بهتر است مانیتورینگ فیلتر هوا مدام صورت پذیرد.

نکات مهم در خصوص عدم رعایت تمیزی فیلتر هوا

  • یک کمپرسور هوا با فیلتر های ورودی کثیف ظرفیت خروجی را کاهش می دهد.
  • مصرف انرژی بالاتر رفته و هزینه های استهلاک ، نگهداری و تعمیر نیز بالاتر خواهد رفت.
  • هرگز کمپرسور را بدون اتصال هوا به فیلتر هوا اجرا نکنید. مخصوصاً اگر کمپرسور در محیطی پر گرد و غبار یا کثیف ( مانند کارگاه فلزی با هوای روغنی ، کارگاه چوب با گرد و غبار زیاد ، کارگاه استخراج شن و ماسه و غیره) نصب شده است.

 

TYPEabchREPLACE
F215010211200
F522016611200مفیدی
F730024611220
F1020014611330لیلاندی