کشور سازنده
VMC ایتالیا
اطلاعات کلی
در کمپرسورهای اسکرو جهت فشرده سازی هوا (o2-n2) از وسیله ای استفاده می گردد بنام ایرند یا واحد هواساز که از یک پوسته و دو مارپیچ ساخته شده است که توسط گیربکس، انرژی مکانیکی چرخشی را دریافت می نماید. واحد هواساز محفظه ای از کمپرسور می باشد که قلب کمپرسور محسوب می شود که عمل فشرده سازی هوا  را انجام می دهد و در سه طرح پیستونی، پیچی و توربو  طراحی شده است. معمولا ایرندها از 3000-6000 rpm طراحی می شوند.
مکانیسم عمل
واحد هواساز دارای دو روتور مارپیچی نر و ماده (Male- Female) می باشد. شفت روتورMale  به الکتروموتور کمپرسور اسکرو به صورت کوپل مستقیم یا تسمه ای متصل می شود. با چرخش روتور Male ، روتور Female هم به گردش در می آید. این دو روتور هیچ گونه تماس مستقیمی با یکدیگر ندارند. عامل انتقال قدرت برای چرخش از روتورMale به روتور Female ، روغن میان این دو روتور می باشد.
ساختار این روتورها به گونه ای می باشد که هوا از یک طرف وارد می شود و در حین گذر از این مارپیچ ها فشرده می گردد. روتورFemale  دارای چندین شیار هم راستا می باشد که هوا درون آنها قرار می گیرد، پره های روتور Male به تدریج درون این شیارها به جلو می روند و با کاهش فضای بین دو شیار، هوا متراکم میگردد .